top of page

Når det er vanskelig å finne ord


Flere ganger i løpet av livet møter vi mennesker som har mistet noen de elsker. Smerten ligger utenpå dem, og vi ønsker å gi noen trøstende ord. Det er vanskelig å vite hva man skal si i slike situasjoner. Vi kan selv føle smerten og savnet, mens ordene mangler. Hva gjør man da?

Kondolerer!

En dame jeg kjenner nekter å ta ordet i sin munn. «Det er for kaldt og upersonlig», sier hun. «Når jeg møter noen som har mistet noen de er glad i, så gir jeg dem en klem og spør hvordan de har det,» fortsetter hun.

Når jeg tenker meg om så er jeg litt enig i at det kanskje er litt utilstrekkelig. Man vil jo så gjerne si mer. Man ønsker å si de rette ordene og uttrykke genuin medfølelse. Med et kort «kondolerer» så har man jo gjort akkurat dèt, og det er bedre enn ingenting, men noen ganger kan det bli litt ufølsomt og nøytralt. Jeg liker bedre den engelske måten å si det på: «I’m so sorry for your loss.» «Jeg beklager tapet ditt». Men, selv om denne setningen virker mildere og mer personlig, kan også disse ordene sette fast i halsen.

Hva betyr egentlig ordet?

Kondolere kommer av det senlatinske condolere som betyr «å føle sterk smerte, ha det vondt eller lide sammen». Ordet er satt sammen av det latinske dolere, «å ha det vondt eller føle smerte», og forstavelsen con, «sammen». Det betyr at vi føler med, og vi bruker det for å vise medfølelse og empati til etterlatte i sorgen og savnet.

Et håndtrykk og en klem

Et håndtrykk og en klem sier like mye, og det er ingen «riktige» ord som kan ta bort smerten. Det er heller ikke så mange ord som blir helt feil. Det som er viktig er å vise den som sørger at du er der hvis han eller hun skulle trenge deg. Sorgen er uansett deres egen og må bearbeides på deres egen måte over kort eller lang tid. Et «kondolerer» eller varme tanker uttrykt med en klem eller et kondolansekort med ferdigtrykt tekst er en fin måte å vise medfølelse på.

Andre måter å si det på

Her er noen flere forslag til hva du kan si eller skrive på et pent kort:

- Vår dypeste medfølelse. - Vi vil at dere skal vite at våre tanker er hos dere. - Medfølelse og omtanke i denne tunge stund. - Ord blir fattige, men vi tenker på dere. - Tenker på dere! - Vi deler sorgen med dere. - Vi sender dere varme tanker i sorgen. - Våre tanker er hos dere. - Vi sender dere varme tanker - Våre tanker er med dere. Måtte dere finne trøst og styrke i gode minner. - Vi er med dere i sorgen. - Savnet er stort, men minnene vil vi ta vare på. - Vi håper våre tanker varmer. - Vi sørger med dere.

Featured Posts
Recent Posts